Velkommen til Cafébussen


Indsamling til nyt køretøj

Cafébussen besøger mange byer i Danmark, hvor vi

Giv en gave via Mobilepay

snakker tro med mennesker. Der er dog nogle begrænsninger ved vores bus. Derfor samler vi ind til et nyt køretøj. Nærmere betegnet en BE-trækker.

En BE-trækker vil give os mulighed for at komme mere rundt i landet, og sprede evangeliet. Vi drømmer om at hvert enkelt menneske i Danmark får mulighed for at høre om Jesus.

Vi beder med frimodighed om et bidrag til indsamlingen. https://gave.indremission.dk/nycafebus

 


Cafébussen på vej

Cafébussen er et team under Indre Mission, og vores opgave er at gøre kristendom relevant for dagens dansker.

Dette forsøger vi at gøre gennem relevant undervisning på skoler, samtaler med folk på gaden, markeder, festivaler, byfester m.v.

Derudover ønsker vil at inspirere til evangelisation rundt i Danmark samt komme med nye tanker om at drive mission.

 

 


De seneste nyheder


Cafébussen har brug for din hjælp

Vil du hjælpe os økonomisk?Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er dyrt at have os kørende. 1 bus og 4 medarbejdere koster, men vi tror på, udgiften står mål med de resultater, vi hvert år ser.

Vil du hjælpe os med at række evangeliet videre ved at støtte os økonomisk? Der er masser af muligheder, og alle gaver kan trækkes fra i skat.