Nøgletal og økonomi

Cafébussen drives udelukkende af indsamlede midler blandt Indre Missions venner, og vi siger derfor tak for enhver støtte, der gives til arbejdet. Alle gaver er fradragsberettiget. Læs mere om din mulighed for at støtte os på denne side.

Har I haft besøg af os, og gerne vil give en gave til arbejdet, kan I kontakte os for at få tilsendt et kontonummer eller girokort eller læse mere på denne side.

Mærk venligst indbetalingen tydeligt, så vi kan bogføre gaven korrekt. Er du privat, bedes du oplyse navn og adresse samt eventuelt givernummer til IM. Er der tale om en skole eller en erhvervsdrivende, bedes indbetalingen være mærket med navn og eventuelt CVR nummer.

Nøgletal og økonomi 2012

For at give et indblik i Cafébussens aktiviteter, har vi herunder oplistet nøgletal for Cafébussens arbejde.

Dagene, vi bruger på planlægning, vedligeholdelse af bussen, møder med arrangører, kontakt med sommerevangelister, forberedelse til undervisning m.v. kan synes høje, men er nødvendige, hvis vi skal have en chance for at komme forberedt de steder, vi bliver indbudt til at komme.

Drift af Cafébussen 195.000 kr.
Lønninger 940.000 kr.
Arrangementsdage i alt 146
– skolebesøg 42
– udadrettede arrangementer 61
– Missionshusmøder 9
– Kurser/interne møder* 29
– Sommerkurser for 15-18 årige 5
Planlægning, vedligeholdelse af bussen, møder med arrangører, kontakt med sommerevangelister, forberedelse til undervisning m.v. 75
Ansatte 4
Fritidsevangelister 1

* Event, Årsmøde, Konnekt, Medarbejderkonference, diverse kurser og landsudvalg