Indsamling til nyt køretøj

I øjeblikket arbejder vi på at få samlet ind til et nyt køretøj til Cafébussen, det kan du læse mere om længere nede.

Vi har tænkt følgende måder hvorpå du kan være med til at støtte det nye køretøj:
Fast beløb
Virksomheds sponsor

Men vil du gerne støtte os på en anden måde så kontakt os endelig – så finder vi ud af det

Indsamling til nyt køretøj

Cafébussens hovedopgave er at snakke tro med mennesker. Vi ønsker at være i dialog med mennesker om tro, mening og livet. Vi mener, at vi, når vi stiller os til rådighed for mennesker, kan være med til at nedbryde barrierer og fjerne forhindringer som mennesker måtte have for at finde kristendommen relevant.

Cafébussens formål er at være til stede i det rum hvor mennesker er. Det er os, der kommer til mennesker og ikke omvendt. Cafébussen laver så at sige et helt fysisk rum, der hvor mennesker er, på gågader, torve, markedspladser eller lignende, hvor tro sættes på dagsordenen, hvor det skal være naturligt at tale om tro og tvivl, liv og mening. Sagt med andre ord; Vi flytter kirken ud til mennesker.

Et af de steder hvor Cafébussen gør et stort arbejde er på efterskoler i Danmark. Her bliver bussen det rum, hvor unge mennesker “ufarligt” kan få lukket op for nogle af deres frustrationer inden de eventuelt går til en lærer. Det bliver også et sted hvor unge kan vide at deres spørgsmål om tro og liv bliver taget seriøst.

Men desværre er driftsomkostningerne på den nuværende bus ret høje grundet bussens alder. Vi ønsker derfor at udskifte det nuværende køretøj med et nyt. Det køretøj, der opfylder de ønsker vi har er en BE-trækker. En BE-trækker er en personvogn med en stor lukket trailer. Det gør det lettere for jer at låne køretøjet, da der ikke kræves et stort kørekort, men kan køres med almindeligt kørekort plus et trailerkort.   Det forventes, at de samlede omkostninger pr. kørt kilometer næsten kan halveres ved en udskiftning. Dertil kommer begrænsninger på den nuværende bus grundet dennes alder. Vi kan for eksempel ikke køre i grønne byzoner (blandt andet KBH C, Aarhus C med flere). Den nuværende bus giver os altså visse forhindringer.

Det nye køretøj vil give os større mulighed for at være der, hvor mennesker er. Vi forventer, at det nye køretøj kommer til at køre mere og være en større del af samtalerne med mennesker i Danmark om tro og kristendom.

Vi skal bruge cirka 600.000 kr. til en BE-trækker. Indsamlingen til det nye køretøj er i gang og du kan være med!

Der er følgende måder at støtte det nye køretøj på:

Fast beløb:

 

Du kan give et beløb enten her på hjemmesiden eller på mobilepay:
56010  (skriv indsamling i tekstfeltet)

Hvis du ønsker Fradrag skal du skrive din Adr. eller giver nr

 

Virksomhed sponsor:

Har du en virksomhed og kunne du tænke dig at sponsorer Danmarks nye Cafébus, så kontakt os, så kan vi finde en løsning sammen; Ring på 2625 3241

Fradrag:

Der er mulighed for at få skattefradrag for den gave du giver til det nye køretøj.

Hvis der skulle gå hen og blive samlet mere ind end det vi har brug for til indkøb af det nye køretøj, så vil det overskydende gå til den daglige drift af Cafébussen.